วิทยาเขตเชียงรายจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 25/7/2563 16:27:37น. 823

วิทยาเขตเชียงราย

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. วิทยาเขตเชียงรายได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) วิทยาเขตเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม ในหัวข้อ เทคนิคการให้บริการวิชาการแก่นิสิตอย่างมีประสิทธิภาพโดยนางสาวปรียานุช ใจสุข และหัวข้อเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงที่น่าสนใจในโปรแกรม PowerPoint” โดยนางสาวกาญจนา โปทาวี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอันจะทำให้เกิดองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย เป็นประธานในโครงการ และบุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินการในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม R206 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

facebook twitter line


ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   kanjana.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/7/2563 16:27:37

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน