คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และโรคไข้เลือดออกแก่ผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

10/8/2563 16:55:19น. 3103
คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และโรคไข้เลือดออกแก่ผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา
เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยวัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้เลือดออก แก่ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พุฒิภัทร วัดแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูอาทรพัฒนพิศาล เจ้าอาวาสวัดแม่กาห้วยเคียน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ วิธีการแพร่เชื้อ รวมทั้งวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อส่งเสริมการทำสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุ โดยนิสิตกายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้การควบคุมดูแลโดย อ.ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กภ.จักรพันธ์ ฮ่องลึก   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์   
เพิ่มข่าวโดย :   gomate.la@up.ac.th   
10/8/2563 16:55:19น. 3103
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 และโรคไข้เลือดออกแก่ผู้สูงอายุ ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา

#สหเวชศาสตร์ #ไวรัสโคโรนา #โควิด-19 #ไข้เลือดออก #ผู้สูงอายุ #แม่กา #พะเยา
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน