ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ ใช้งาน ฐานข้อมูล BMJ Best Practice บอกรับโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 18/8/2563 13:15:41น. 579

BMJ Best Practice
       ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการ ใช้งานฐานข้อมูล BMJ Best Practice บอกรับโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา BMJ Best Practice เป็นฐานข้อมูลเรียนรู้เชิงประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidenced-Based Medicine) ที่ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วยข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการตัดสินใจสำหรับการวินิจฉัยโรค และขั้นตอนการรักษาทางการแพทย์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้แหล่งข้อมูลอ้างอิง ฐานข้อมูลยา และให้ความรู้ในการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย

สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564
เข้าใช้งานได้ผ่านทางhttps://bestpractice.bmj.com/
(กรณีอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่าน VPN : http://www.clm.up.ac.th/v1/doc/2563/vpnweb.pdf)

วิธีการใช้งานฐานข้อมูล http://www.clm.up.ac.th/v1/doc/2563/BMJ-Best-Practice.pdf   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/8/2563 13:15:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน