คณาจารย์ SEEN ลงพื้นที่ขยายผลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน" และ "เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์"

19/8/2563 22:56:32น. 905
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณาจารย์จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ และดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ ได้ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อประชุมวางแผนลงพื้นที่ขยายผลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน" และ "เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์" กับผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายก อบจ.แพร่ นางทิตติยา สุกใส ผอ.กองการกิจการสภา อบจ.แพร่ นายฐาปกช หลุกทิพย์นภา นักวิเคราะห์โยบายและแผนชำนาญการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ นายเอก ใจตรง กำนันตำบลเตาปูน นายกังสดาล พรมเสน ผญ.บ้านห้วยขึม ต.น้ำเลา 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
19/8/2563 22:56:32น. 905
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์ SEEN ลงพื้นที่ขยายผลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน" และ "เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์"

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน