นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปรึกษา หารือ กระบวนการการดำเนินงานโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 11/9/2563 19:21:58น. 336

วิจัย_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

          มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้อำนวยการแผนโครงการวิจัยฯ พร้อมด้วย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พื้นที่น่าน และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมปรึกษา หารือ กรอบการดำเนิน โครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ปีงบประมาณ 2563 ในกรอบ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Demand-Supply Matching Platform” และกำหนดทิศทางในการดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าวต่อไป   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/9/2563 19:21:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน