ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.ว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทูลเกล้าฯ ถวายผลงาน Re-Bag แก่สมเด็จพระเทพฯ

22/9/2563 10:00:09น. 2061
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน สร้างรายได้ ให้กับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น เมืองและชาติ
ผลงานกระเป๋า Re-Bag จากโครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 2 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ซึ่งได้จ้างงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก ทุกหลักสูตรภายในคณะฯ จำนวน 105 คน โดยมีแนวทางการจ้างงานด้วยการให้ผู้รับจ้างลงพื้นที่ เก็บข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนาตำบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดพะเยา ผลงาน Re-Bag โดย นายจารุวิทย์ สุขลาภ สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2562

มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยพะเยา ประชากรส่วนใหญ่คือนิสิต และบุคลากรในมหาวิทยาลัย เมื่อมีผู้คนจำนวนมากหลากหลายกลุ่ม เป็นที่มาของปัญหาการจัดการขยะพลาสติก บริเวณพื้นที่ตลาดนัด พื้นที่หน้าร้านสะดวกซื้อต่างๆ ซึ่งมีถุงพลาสติกถูกทิ้งเกลื่อนกลาด เหล่านี้เป็นที่มาในการนำถุงพลาสติกซึ่งย่อยสลายยากมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า Re-Bag ด้วยการรีดอัดซ้อนทับถุงพลาสติกหลายชั้น มีความทนทาน และผลิตขึ้นตามแนวคิดการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

พร้อมทั้ง คัดสรรออกแบบรูปแบบ รูปทรงของถุงให้สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ผู้สร้างสรรค์ นายจารุวิทย์ สุขลาภ ทีมผู้ช่วยสร้างสรรค์ผลงาน (จากโครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 2) นายกฤษฎา เจริญ นายจิรานุวัฒน์ พรมอ่อน และนายธีรพงศ์ เดชธง โดย ผศ.อารยา รวมสำราญ ที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณธ์ต้นแบบ น.ส.ปรียาชนก เกษสุวรรณ ผู้ประสานงาน นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด หัวหน้าโครงการ อว.จ้างงานระยะที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาต้นแบบร่วมกับ งานวิจัยโครงการ : "การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่" (งานวิจัยมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยทุน"กองทุนแผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 ( SIP ) ผ่าน สกสว.กระทรวง อว.)
      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   
22/9/2563 10:00:09น. 2061
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมต.ว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทูลเกล้าฯ ถวายผลงาน Re-Bag แก่สมเด็จพระเทพฯ

#มหาวิทยาลัยพะเยา #Rebag #UniversityofPhayao #คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม #อว.จ้างงานระยะที่ 2
#sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน