อาจารย์​ SEEN​ ร่วมการประชุม​รับฟังความคิดเห็นต่อ​โครงการ T-VER​ ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

25/9/2563 9:55:06น. 1051
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ในฐานะตัวแทนผู้ประเมินภายนอก (Validation/Verification Body: VVB) สำหรับโครงการ T-VER ภาคป่าไม้และการเกษตร ในสังกัดคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นและหาแนวทางในการพัฒนากลไก T-VER ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มความหลากหลายในการตรวจวัดการกักเก็บคาร์บอน ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด โดยมุ่งหวังให้ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเกษตรกรรายย่อยเกิดแรงจูงใจ ในการเข้าร่วมโครงการ T-VER มากขึ้น 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
25/9/2563 9:55:06น. 1051
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อาจารย์​ SEEN​ ร่วมการประชุม​รับฟังความคิดเห็นต่อ​โครงการ T-VER​ ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

#SEEN UP #SEEN
#sdg3 #sdg4 #sdg15 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน