คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วย LEGO MINDSTORMS Education EV3” 9/10/2563 16:29:43น. 371

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการอบรม “พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วย LEGO MINDSTORMS Education EV3” เปิดการอบรมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ คุณณัฐพล วิบูลย์ศักดิ์ คุณอันภิชา พวงสุวรรณ์ เป็นวิทยากรการอบรม การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต เพื่อจัดการอบรม Mindstorms EV3 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อสนับสนุนทางด้านความรู้ ความสามารถต่อสาธารณะชน เพื่อจะได้ทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือประเทศชาติให้มากขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  


   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2563 16:29:43

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

4 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    208