คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 13/10/2563 10:26:33น. 253

คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2563
วันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 ณ ห้อง UB01 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดี กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งทีมวิทยากร ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ คุณเปรมดา ทิพย์เดโช ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ดร.คุณากร ขัติศรี ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์ บรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น ความสำคัญของสหกิจศึกษา บุคลิกภาพและการสื่อสาร การวัดและประเมินผลองค์กร การเขียนประวัติส่วนตัว และการเตรียมความพร้อมทั่วไป ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 232 คน 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/10/2563 10:26:33

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน