คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

15/10/2563 11:24:45น. 1230
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 ห้อง MD 1101 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย โครงการวิจัย “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (ไม่เกิน 150,000 บาท/ทุน) และโครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ระดับ Premier League ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะ มาให้คำแนะนำการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ด้วย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
15/10/2563 11:24:45น. 1230
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับนางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะแพทยศาสตร์ #กองบริหารงานวิจัย #การเขียนขอทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน