ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเยี่ยมชมและวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร

16/10/2563 17:59:45น. 1961
วางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
        เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต พร้อมคณะ ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและสำรวจพื้นที่ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เพื่อวางแผนปรับปรุงการใช้พื้นที่ภายในอาคารศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ 


       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
16/10/2563 17:59:45น. 1961
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเยี่ยมชมและวางแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคาร

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #ปรับปรุงภูมิทัศน์
#sdg3 #sdg4 #sdg6 #sdg7 #sdg9 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน