คณะศิลปศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 20/10/2563 14:08:26น. 516

คณะศิลปศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากมหาวิทยาลัยไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

     สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ และ สาขาวิชาแพทย์แผนจีน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จาก School of International Education มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างประเทศ ถูกระงับไว้ชั่วคราว โดยนิสิตหลักสูตรควบสองปริญญา แพทย์จีนบัณฑิตควบศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน จะทำการเรียนด้วยระบบออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ไห่หนาน ผ่านโปรแกรม Ding Talk, We Chat และโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ จากห้องศูนย์ภาษา 2 (CE13404) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป   

 

          

ข้อมูล : ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี / ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาจีน

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/  

facebook twitter line


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ / ผศ.ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/10/2563 14:08:26

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

เปิดบ้านวิศวะ  </a><div style=

3 เปิดบ้านวิศวะ

 30 พ.ย. 2563    284