คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2563 (กลุ่มสีเขียว) ครั้งที่ 1/63

10/11/2563 16:27:18น. 440
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2563 (กลุ่มสีเขียว) ครั้งที่ 1/63 ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี   
ข้อมูล/ข่าว :    ศุภชัย ผลศุภรักษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
10/11/2563 16:27:18น. 440
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2563 (กลุ่มสีเขียว) ครั้งที่ 1/63

#คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน