บุคลากร และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการออกแบบและกำหนดเอกลักษณ์องค์กร โลโก้และตราสินค้า ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จาก 14 ชุมชนในเทศบาลเมืองพะเยา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา

11/11/2563 18:03:13น. 668
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

        อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนายบุรินทร์ กลีบเมฆ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตราสินค้า บรรจุภัณฑ์และ เอกลักษณ์องค์กร (Corporate identity) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา ในหัวข้อการออกแบบและกำหนดเอกลักษณ์องค์กร โลโก้และตราสินค้า ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จาก 14 ชุมชนในเทศบาลเมืองพะเยา

          กิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการ “Phayao Learning City” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ รศ.ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
11/11/2563 18:03:13น. 668
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากร และศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรการออกแบบและกำหนดเอกลักษณ์องค์กร โลโก้และตราสินค้า ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ จาก 14 ชุมชนในเทศบาลเมืองพะเยา ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg8 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน