กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ โบราณสถานเวียงลอ บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 12/11/2563 16:04:56น. 418

MAI2563 university of phayao
       ในวันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ,ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์,อ.สุกมล มุ่งพัฒนสุนทร และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโบราณสถานเวียงลอสู่ชุมชนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ โบราณสถานเวียงลอ บ้านเวียงลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด
facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/11/2563 16:04:56

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน