มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายทหาร ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

14/11/2563 20:43:28น. 7659
มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะประธานที่ปรึกษาของโครงการรณรงค์น้อมนำแนวพระราชดำรัช พระบรมราโชวาท พระราชดำริมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ และศูนย์ภูดอย ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาเพื่อชุมชนตามรอยพระราชดำริ ได้กรุณาประสานให้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานในการนี้ คุณติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย พลเอกสุทัศน์ จารุมณี และ พลตรีคณเดช พงศบางโพธิ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เกียรติเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
เพิ่มข่าวโดย :   Narong.wo@up.ac.th   
14/11/2563 20:43:28น. 7659
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษากองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายทหาร ราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรและความอยู่รอดของมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg6 #sdg7 #sdg11 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน