บอกลาเมนูเดิม​ การท่องเที่ยว​แบบเดิมๆ​ ไปกับ คณะบริหาร​ธุรกิจ​และนิเทศศาสตร์​

19/11/2563 20:40:25น. 1248
universityofphayao
       ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. กองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และ ดร.วัชระ จตุพร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยแนวคิด BCG Model ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
19/11/2563 20:40:25น. 1248
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บอกลาเมนูเดิม​ การท่องเที่ยว​แบบเดิมๆ​ ไปกับ คณะบริหาร​ธุรกิจ​และนิเทศศาสตร์​

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา #1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน