นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Research to Market Northern ครั้งที่ 8” ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปแข่งในระดับประเทศต่อไป

22/11/2563 10:34:57น. 720
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน  “Research to Market Northern ครั้งที่ 8” ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อค้นหาสุดยอดไอเดียเป็นตัวแทนทีมระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยเป็นการแข่งขันกันระหว่างตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือทั้งหมด 21 ทีม  โดยนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ได้เข้าร่วม จำนวน 3 ทีม ได้แก่

  1. Evoligence ผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์มคัดกรองแปลผลและติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ด้าน Executive Function ของเด็ก
  2. ทีม CRISPY OKRA ผลิตภัณฑ์กระเจี๊ยบแผ่นอบกรอบเสริมผักเชียงดา
  3. ทีม Shakit ผลิตภัณฑ์ชุดเตรียม DNA ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม

โดยผลการแข่งขัน ทีม Shakit ผลงานชุดเตรียม DNA ในการวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม ได้รางวัลชมเชย พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาท และได้สิทธิในการเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป ซึ่งการแข่งขันจะมีในเดือนกุมภาพันธ์ 2564


สมาชิกในทีม ได้แก่

       1. นาย รัตพล จอมแปง สาขาการตลาด  

       2. นางสาววิปัสสนา ศรีจันทร์ สาขาการตลาด

       3. นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่  สาขาชีวเคมี

       4. นางสาว นิภาพร จันต๊ะวงค์  สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

       5. นางสาว พรนภา สมศรี สาขาชีวเคมี


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


อาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน ได้แก่

  1. ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร   คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
  2. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
  3. อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/11/2563 10:34:57น. 720
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Research to Market Northern ครั้งที่ 8” ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และได้เข้ารอบชิงชนะเลิศไปแข่งในระดับประเทศต่อไป

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน