SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

24/11/2563 14:07:41น. 2180
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชญา อิสกุล ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ และอาจารย์ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง เข้าร่วมโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ได้รับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำไปประกอบการตัดสินใจ สามารถวางแผนการศึกษาต่อ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจการรับเข้าศึกษา และประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรต่างๆของคณะ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
24/11/2563 14:07:41น. 2180
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

#University Of Phayao #SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน