คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา 24/11/2563 16:05:02น. 262

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Gap Analysis วิทยากรโดย รศ.จันทนีย์ เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์1 มหาวิทยาล้ยพะเยา


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/11/2563 16:05:02

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน