คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา

24/11/2563 16:05:02น. 432
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ Gap Analysis วิทยากรโดย รศ.จันทนีย์ เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์1 มหาวิทยาล้ยพะเยา


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทรภรณ์ ผลดี   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/11/2563 16:05:02น. 432
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน