ม.พะเยา จัดพิธีไหว้ครูพร้อมรับขวัญน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 26/11/2563 16:37:24น. 1024

Teacher Respect Day 2020  University of Phayao

         วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2013 พิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นศิริมงคล และพิธีรับขวัญน้องใหม่ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต และเวียง เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพกตเวทีแด่ครูอาจารย์รำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ และมีการท่องบทไหว้ครูเป็นภาษาบาลี และพร้อมกันนี้ได้จัดทำพิธีรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่ การจำทำพิธีในครั้งนี้ เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างความเป็นไทยได้อย่างดี โดยพิธีจัดขึ้น ณ ห้องศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
           พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง จัดขึ้นทุกปีในช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่


 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/11/2563 16:37:24

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน