SEEN ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

26/11/2563 17:47:58น. 1643
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นกิจกรรมที่คณะฯ จัดขึ้นทุกปี ซึ่งนิสิตแต่ละชั้นปีได้จัดพานดอกไม้เพื่อให้นิสิตตัวแทนของชั้นปี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา กิจกรรมการไหว้ครูเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตร และคณาจารย์ได้ผูกข้อมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิต ณ ห้องเรียน SEEN 2301 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
26/11/2563 17:47:58น. 1643
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

#University of Phayao #SEEN UP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน