กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

27/11/2563 12:11:01น. 992
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม


             รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเนา เป็นประธาน ในกิจกรรมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พร้อมนำ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมแถลงนโยบาย และทิศทางการบริหาร  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ 

             ทั้งนี้ อธิการบดี ได้กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยาจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ สร้างคน สร้างคุณภาพ สร้างความเข้มแข็ง สร้างมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน เป็นเป้าหมายในการดำเนินงาน และการทำงานในทุกด้านต้องทำงานในรูปแบบบูรณาการ การให้ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรามุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งต้องทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างคุณภาพและมาตรฐาน สร้างและเสริมศักยภาพคน เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยาของเรา” จากนั้นคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานผลการดำเนินของคณะ และทิศทางในการบริหาร “คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีการเผยแพร่และขยายผลสู่ชุมชน เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้มีการต่อยอด พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ยกระดับความเป็นอยู่ รวมไปถึงเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” คณบดีกล่าว 

          ในช่วงสุดท้าย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้เปิดโอกาส ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามปัญหา ข้อสงสัย พร้อมทั้งเสนอแนวทางการแก้ไข โดยกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากรนี้ มีวัตถุประสงค์ในการชี้แจงทิศทางในการบริหาร และนโยบายในด้านต่างๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ โดยผ่านการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ เพื่อพร้อมขับเคลื่อนการทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปในอนาคต  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
27/11/2563 12:11:01น. 992
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาพบบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

#มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา #ม.พะเยา
#sdg4 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน