คณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 27/11/2563 16:58:23น. 259

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา และสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

ได้ร่วมจัดพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา การดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์และอาจารย์ อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน

อีกทั้งยัง ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญเรียนดีแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2562 และบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อีกด้วย

_______________________

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร 054-466666 ต่อ 3188   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :27/11/2563 16:58:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน