วิทยาเขตเชียงรายศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

29/11/2563 15:59:25น. 1975
วิทยาเขตเชียงรายศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ในช่วงเช้าของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 วิทยาเขตเชียงรายและวิทยาลัยการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คล้ายอ่ำ และ ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิต ป.โท บริหารการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 77 คน เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทางการศึกษาณ วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระสุเทพ เสี่ยเงี๊ยบซือ หลวงจีนสมุห์สมชาย หลวงจีนใบฎีกาสุเทพ มาเป็นพระวิทยากรให้ความรู้ ซี่งกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน วิทยาเขตเชียงราย ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม เทศบาลนครเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย บรรยายในหัวข้อ "การจัดการศึกษาหลักสูตร" เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Education)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวัยที่สาม ได้จัดชุดการแสดงฟ้อนรำ และเต้นลีลาศ เพื่อเป็นการต้อนรับการมาเยือนของวิทยาเขตเชียงราย อีกด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
29/11/2563 15:59:25น. 1975
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาเขตเชียงรายศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์

#การศึกษา #บริหาร #ทรัพยากร #มนุษย์ #ป.โท #ปอโท #ป.โทบริหารการศึกษา #บริหารการศึกษา #นครเชียงราย #มหาวิทยาลัยวัยที่สาม #LifelongEducation
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน