การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา 30/11/2563 9:31:00น. 301

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. กองบริการการศึกษา จัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม Design Thinking และกิจกรรม Pitching โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณาจารย์ประจำหลักสูตร/สาขาวิชา ในระบบปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 101 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


 

facebook twitter line


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :30/11/2563 9:31:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน