เตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง สู่วิศวกรยุคใหม่

30/11/2563 9:33:31น. 2063
ระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง สู่วิศวกรยุคใหม่” ให้กับนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง EN2406 อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตทุนละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน การจัดอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวณัชฐกุล ไชยศร และคุณธนกาญจน์ แพลอย จากบริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4 ได้ก้าวทันเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ใช้งานจริงในปัจจุบัน ตลอดจนมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำให้นิสิตมีความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและพร้อมปฏิบัติงานจริง

#SDG3 #SDG4 #UniversityOfPhayao #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
30/11/2563 9:33:31น. 2063
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เตรียมความรู้พื้นฐานอุปกรณ์ในงานระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า แผงสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง สู่วิศวกรยุคใหม่

#ระบบกระจายส่งจ่ายไฟฟ้า #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #SDG4 #sdg3
#sdg3 #sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน