ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรม

30/11/2563 12:49:21น. 1023
university of phayao
       กองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า,รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ และ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุขลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ บ้านสันป่าม่วงหมู่ 4 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน/ตำบล/ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับแผนพัฒนาจังหวัด
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
30/11/2563 12:49:21น. 1023
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรม โรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรม

#คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน