คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ"

1/12/2563 13:07:38น. 1279
 คณะเกษตรศาสตร์ฯเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ"
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.โชค โสรัจกุล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย กรมปศสุตว์ และส่วนงานต่างๆ ที่กี่ยวข้อง เพื่อเตรียมกำหนดแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาโคเนื้อของประเทศไทย โดยสำนักพัฒนาวิจัยการเกษตร (สวก) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
1/12/2563 13:07:38น. 1279
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยโคเนื้อแห่งประเทศไทย "กลุ่มวิจัยอาหารโคเนื้อ"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #University of Phayao #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน