สมัครเรียน ป.ตรี ม.พะเยา กับ 3 โครงการรับตรงได้แล้ววันนี้ (TCAS 64 รอบที่ 1)

2/12/2563 10:41:29น. 10107
สมัครเรียน ป.ตรี ม.พะเยา

      เรียนไหนดี มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัคร 3 โครงการรับตรง เพื่อเข้า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คือ

  1. โควตานักเรียนเรียนดี
  2. โควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. โควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป    โดยโควตานักเรียนเรียนดี เน้นรับสมัครนักเรียนหรือนักศึกษาที่ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ ส่วนโควตาผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพประจำปีการศึกษา 2564


    เน้นรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา และโควตารับนักศึกษาอาชีวศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีการศึกษา 2564 นั้น


    เป็นการการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาได้


    ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั้ง 3 โครงการ สามารถสอบถามข้อมูล ติดต่องานรับเข้าศึกษาได้ที่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 โทร. 09 3138 3818, 09 3138 3819 วันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โทร. 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 หรือทาง Facebook Page งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทุกโครงการได้ที่ http://admission.up.ac.th/63/bachelor_Main.aspx TCAS 64 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองบริการการศึกษา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองบริการการศึกษา / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
2/12/2563 10:41:29น. 10107
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สมัครเรียน ป.ตรี ม.พะเยา กับ 3 โครงการรับตรงได้แล้ววันนี้ (TCAS 64 รอบที่ 1)

#SCG4 #มหาวิทยาลัยพะเยา #universityofphayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน