คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน

15/12/2563 9:08:33น. 1308
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และกองกลางงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ฯ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางสาวกนกวรรณ ประภาภรณ์ พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจดังกล่าวฯ ทั้งนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายในการทำกิจกรรม CSV (Creating Shared Value) หรือการนำเอาความเชี่ยวชาญมาสร้างคุณค่ารวมกับสังคม โดยเฉพาะโรงเรียน ตชด.ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพื้นที่รับผิดชอบคือ โรงเรียนบ้านห้วยลู่ อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนชาวเขาที่พึ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานโดยทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ จะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้แก่ชุมชนและนักเรียน หรือกิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน พร้อมสำรวจความต้องการสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ และอุปกรณ์การเรียนของเด็กนักเรียนที่ยังขาดแคลน  และได้กำหนดวันที่จะลงพื้นที่อีกครั้งต่อไป 

      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
15/12/2563 9:08:33น. 1308
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ลงสำรวจพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลู่ จ.น่าน

##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg2 #sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน