คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ เรียนรู้จักธุรกิจ Start UP และ เทคนิคการนำเสนองาน Pitching อย่างมีประสิทธิภาพ

15/12/2563 15:20:26น. 779
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในหัวข้อ เรียนรู้จักธุรกิจ Start UP และ เทคนิคการนำเสนองาน Pitching อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในหัวข้อ เรียนรู้จักธุรกิจ Start UP และ เทคนิคการนำเสนองาน Pitching อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ กระบวนการนำเสนอย่างมีขั้นตอน เข้าใจง่าย เทคนิคการสร้างความมั่นใจในการนำเสนอ


ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสฤษฐิ์ราช ทรัพย์สิน CEO บริษัท อไลฟ์ ฟอร์ ไลฟ์ จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคณาจารย์และนิสิตจากคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วม รับฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้


ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประการทางด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร ให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจาก ‘สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา’   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
15/12/2563 15:20:26น. 779
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหัวข้อ เรียนรู้จักธุรกิจ Start UP และ เทคนิคการนำเสนองาน Pitching อย่างมีประสิทธิภาพ

#University Of Phayao #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน