วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพร่วมสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร

17/12/2563 8:55:28น. 1070
กองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม
       วันที่ 15 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย พร้อมคณะกรรมการ MAI ได้แก่ ดร.นิรมล พรมนิล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในชุมชนวัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ณ ชุมชนวัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือสร้าง Learning and innovation platform สร้างนักวิจัยชาวบ้าน/นวัตกรชาวบ้าน ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนวัดทองนพคุณ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรในวัดทองนพคุณ โดยถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย และได้นวัตกรรมเข้าสู่การทำแผนพัฒนาของชุมชน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
17/12/2563 8:55:28น. 1070
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพร่วมสร้างสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัดทองนพคุณ กรุงเทพมหานคร

#กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา #วิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานะคร #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน