คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเรียนดีจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

21/12/2563 10:02:17น. 673
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเรียนดีจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ณ อาคารมหามงกุฏ คณะวิทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนิสิตและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 10 คน ตามรายชื่อ

ประเภทที่ 1 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1
62080073 นางสาวเนตรชนก ถิ่นคำรพ เคมี

ประเภทที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
59080978 นางสาวสมฤดี ต้านกลางดอน สถิติ
58206786 นางสาวจุฑารัตน์ โกสินทร์ วิทย์กีฬา(2ปริญญา)
58206674 นายวรกานต์ กราบทูล ฟิสิกส์ (2ปริญญา)
58205864 นางสาวนภัทรษร มอญแก้ว ชีววิทยา(2ปริญญา)
58205123 นางสาวธนัชพร เขาเหิร เคมี(2ปริญญา)
58205156 นางสาวธัญญารัตน์ วิจารณ์ เคมี(2ปริญญา)
58204054 นางสาวธัญญลักษณ์ เจริญสุข คณิตศาสตร์(2ปริญญา)

ประเภทที่ 3 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
59082330 นายอนุวัฒน์ อนวัช วท.ม.(ชีววิทยา)
61380154 นางสาวกุลดา ขันคำ วท.ม.(คณิตศาสตร์)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/12/2563 10:02:17น. 673
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเรียนดีจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน