คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรม “หลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์” โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

24/12/2563 10:46:26น. 606
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรม “หลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์” โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานกิจกรรมอบรม และคุณอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้
โดยมีหัวข้อการฝึกอบรมดังนี้
- มาตรวิทยากับระบบคุณภาพ โดย คุณอัจฉรา เจริญสุข
- มาตรวิทยาและการจัดการเครื่องมือวัด โดย ดร.ชัยวัฒน์ เจษฏาจินต์
- ความไม่แน่นอนในการวัดเบื้องต้น โดย : ดร. นฤดม นวลขาว
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม/ทรงศักดิ์ แซ่ย่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
24/12/2563 10:46:26น. 606
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการอบรม “หลักสูตรมาตรวิทยาเบื้องต้นสำหรับนักวิทยาศาสตร์” โดย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน