ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 13/1/2564 16:00:57น. 428

เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่ 13 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 


  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :13/1/2564 16:00:57

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน