สถาบันนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการเขียนหนังสือราชการเพิ่มศักยภาพกับบุคลากร 19/1/2564 14:22:17น. 197

UPITI

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมการเขียนหนังสือราชการ ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ภายในการอบรมมีการบรรยายหลากหลายหัวข้อ อาทิ เรื่องการเขียนหนังสือราชการภายใน การอบรมเรื่องการเขียนหนังสือภายนอก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำเอกสารตามหลักที่ถูกต้องของงานสารบรรณต่อไป

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวกรองกาญจน์ กันไชยคำ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/1/2564 14:22:17

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน