อธิการบดี ลงพื้นที่ สำรวจการปรับภูมิทัศน์และออฟฟิศ เพิ่มพลังด้านบวกของบุคลากรและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

19/1/2564 19:10:49น. 1210
ปรับภูมิทัศน์

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจ ดูการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และพื้นที่โดยรอบ เมื่อเย็นวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
            รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับอธิการบดี และผู้บริหาร พร้อมแนะนำสถานที่ อาทิ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง และได้นำเสนอแนวการปรับภูมิทัศน์ภายในอาคารและพื้นที่บริเวณโดยรอบคณะ รณรงค์การทำกรีนออฟฟิศเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในคณะ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมสำหรับนิสิต ผลักดันและส่งเสริมการทำ UI Green Metric ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2020 โครงการจัดอันดับ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจัดอันดับโดย University of Indonesia มหาวิทยาลัยพะเยาได้อันดับที่ ๑๗ ของประเทศไทยและอันดับที่ ๒๖๐ ของโลก


          ทั้งนี้ทางคณะได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงประสิทธิภาพของการทำงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการทำงานการทำออฟฟิศให้น่าทำงานและสร้างพลังด้านบวกให้กับบุคลากรในคณะให้สามารถทำงานอย่างมีความสุข


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงส์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    กนกวรรณ ประภากรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ / ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Tidaduen.ut@up.ac.th   
19/1/2564 19:10:49น. 1210
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


อธิการบดี ลงพื้นที่ สำรวจการปรับภูมิทัศน์และออฟฟิศ เพิ่มพลังด้านบวกของบุคลากรและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #ปรับภูมิทัศน์
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน