ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการงานการทำงานร่วมกัน

24/1/2564 10:29:26น. 267
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบคุณสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คุณสุทธิพร ชมพูศรี และคุณจุรีรัตน์ ทูลมณี หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อแนะนำด้านภารกิจ การทำงาน และหาแนวทางในการบูรณาการงานการทำงานร่วมกัน ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  

          คุณสุทธิพร ชมพูศรี กล่าวว่า “ทางสำนักงานฯ ให้ความสำคัญและมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อสารมวลชนในจังหวัดพะเยาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารสู่ภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่การสื่อสารงานด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ทางสำนักงานฯ จะมีทีมสื่อสารในระดับพื้นที่ที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้ฯ ทางสำนักงานฯ ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมด้านการสื่อสารและการผลิตสื่อทั้งที่ทางสำนักงานฯ และทางส่วนกลางที่จัดขึ้น ทั้งนี้ การได้บูรณาการการทำงานร่วมกับทางศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนที่มีหลักสูตรที่หลากหลายจะเป็นการเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรทางด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทีมสื่อสารในระดับพื้นที่ และทีมขับการทำงานพื้นที่มากยิ่งขึ้น”    

            สำหรับองค์ความรู้ที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขต้องการ ได้แก่ การผลิตคอนเทนต์ประเภทข่าว สารคดี ฯลฯ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ที่เกิดจากการทำงานด้านสาธารณสุขในระดับต่าง รวมไปถึงการสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร เป็นต้น  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
24/1/2564 10:29:26น. 267
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตัวแทนศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าพบสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการงานการทำงานร่วมกัน

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน