คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่อำเภอจุนและดอกคำใต้

30/1/2564 15:38:54น. 1085
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ หัวหน้าโครงการ และดร.ทรงพล ผัดวงศ์ ได้จัดการปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ให้กับผู้ถูกจ้างงานในโครงการรวมทั้งสิ้น 140 คน ในพื้นที่รวม 7 ตำบลของอำเภอจุนและอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 7 แห่งได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเงื่อนไขการจ้างงานของโครงการ โดยเริ่มการจ้างงานตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ในช่วงเช้ากิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จากพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจุน ได้แก่ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลหงส์หิน และตำบลห้วยข้าวก่ำ โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.อ.ไกร คำวงษา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งรวงทองเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ ส่วนช่วงบ่ายกิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จากพื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอดอกคำใต้ ได้แก่ ตำบลบุญเกิด ตำบลป่าซาง ตำบลสันโค้ง และตำบลห้วยลาน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวปภาวินี คำโพนงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองดอกคำใต้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยดำเนินการทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 3,000 ตำบล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะสถาบันการศึกษาในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมดำเนินโครงการในรูปแบบการบริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 8 ตำบลในพื้นที่อำเภอจุนและอำเภอดอกคำใต้ โดยหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามปัญหาและความต้องการของประชาชนจังหวัดพะเยา ดังวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ตั้งเป้าหมายจะเป็น “แหล่งเรียนรู้เพื่ออุตสาหกรรมและชุมชน”


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
30/1/2564 15:38:54น. 1085
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดปฐมนิเทศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่อำเภอจุนและดอกคำใต้

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #อำเภอจุน #อำเภอดอกตำใต้
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน