คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

3/2/2564 20:02:35น. 265
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบหมายให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และ ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี นำนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมนำเสนอผลผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation เรื่อง ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 10  


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสาธารณสุขศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
3/2/2564 20:02:35น. 265
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #universityofphayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน