คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า

5/2/2564 22:17:02น. 1772
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการวิชาการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการวิชาการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่จริงในการควบคุมไฟป่าในจังหวัดพะเยา ทั้ง 9 อำเภอ


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
5/2/2564 22:17:02น. 1772
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ ให้บริการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #SDG3 #SDG13
#sdg3 #sdg13

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน