คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

10/2/2564 14:39:33น. 1394
คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประฐมพงษ์ ทอดรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน,รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางอารีวรรณ จตุทอง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดพะเยา รวมทั้ง หารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เช่น เรื่องฝุ่น PM 2.5 ปัญหาผู้บริโภค ผู้สูงอายุ ปัญหาทรัพยากร รวมทั้งการหารือแนวทางในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารเรียนรวม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
10/2/2564 14:39:33น. 1394
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณาจารย์คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

#SDG16 #SDG17 #sdg11 #นิติศาสตร์
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน