ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าพบท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อแนะนำการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน

12/2/2564 22:42:05น. 248
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน เข้าพบ นางสาวธิดา ไกรนรา ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อแนะนำการให้บริการของ ศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา ที่อาจสอดคล้องและสนับสนุนและส่งเสริมงานของท้องถิ่นจังหวัด โดยนางธิดากล่าวว่าท้องถิ่นจังหวัดพะเยา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาให้มีความเข้าใจในการจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานการดำเนินงาน ที่ต้องอาศัยเรื่องการสื่อสารมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายที่กำหนด

สำหรับความต้องการที่สามารถทำงานร่วมกับทางศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนได้นั้น อาจเป็นการพัฒนาบุคคลในสังกัดในด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นสื่อที่ทันสมัย น่าสนใจ และแปลกใหม่ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นนโยบายที่อาจเข้าใจยากและไม่น่าสนใจ หากสามารถผลิตสื่อออกมาให้อ่านง่าย น่าสนใจก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายนั้นๆ ได้ โดยทางท้องถิ่นจังหวัดพะเยา พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างเต็มที่    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
12/2/2564 22:42:05น. 248
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ตัวแทนศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าพบท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เพื่อแนะนำการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้สื่อชุมชน

#ศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา #คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน