สโมสรนิสิตคณะ ICT สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา กับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

17/2/2564 17:10:30น. 263
สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิต
          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างเครือข่ายกิจกรรมพัฒนานิสิตทั้งภายในและภายนอก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา ณ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนหน่วยคุณภาพนิสิตและและสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ การดำเนินงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีนายธีรชาติ ปัทมาลัย หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยนายกองค์การนักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา ให้การต้อนรับ และ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนานิสิต


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติคุณ นุผัด   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
17/2/2564 17:10:30น. 263
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สโมสรนิสิตคณะ ICT สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา กับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน