คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

19/2/2564 14:50:56น. 335
คณะแพทยศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานราชการภายนอก จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันบาดเจ็บทางน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา  ในการนี้ ศาตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งผู้ร่วมในโครงการดังกล่าว
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานราชการภายนอก จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการป้องกันบาดเจ็บทางน้ำและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยพะเยา

ในการนี้ ศาตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งผู้ร่วมในโครงการดังกล่าว


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/2/2564 14:50:56น. 335
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะนักเรียนและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

#PHUP #UniversityofPhayao #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน