คณะศิลปศาสตร์ มอบทุนอุดหนุนนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ (SCOPUS)

24/2/2564 15:54:43น. 222
คณะศิลปศาสตร์ มอบทุนอุดหนุนนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ (SCOPUS)

     เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้มอบทุนอุดหนุนนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ คณะศิลปศาสตร์ ให้กับนักวิจัยภายในคณะ สำหรับการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ (SCOPUS) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

2. ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3. นายเฉลิมพัน แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Scopus) รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้กับนักวิจัยอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการติดตามความก้าวหน้าและจัดประชุมกับพี่เลี้ยงนักวิจัย (Nest Team) ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล พี่เลี้ยงนักวิจัย กลุ่ม White Swan

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต พี่เลี้ยงนักวิจัย กลุ่ม Pink Flamingo 

3. ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย พี่เลี้ยงนักวิจัย กลุ่ม Red Phoenix

เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิจัยและสร้างคุณค่าของผลงานวิจัยให้กับนักวิจัย รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการทำงานวิจัยตามกรอบการบูรณาการสหสาขาวิชาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของนักวิจัยภายในคณะศิลปศาสตร์


ข้อมูล : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ภาพ / ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ     
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/

   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
24/2/2564 15:54:43น. 222
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ มอบทุนอุดหนุนนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ (SCOPUS)

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน