ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำงานวิจัย

24/2/2564 16:50:59น. 227
ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำงานวิจัย
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทนรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนได้รับเชิญจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภองาว จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำงานวิจัย ในการนี้ได้รับการต้อนรับจาก นายสุทธิศักดิ์ ธีระเชื้อ สาธารสุขอำเภองาว และบุคลากรในสังกัดสาธารสุขอำเภองาว


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
24/2/2564 16:50:59น. 227
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการทำงานวิจัย

#UniversityofPhayao #PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน