กิจกรรม “ศาสตร์ภาษาไทยเพื่อบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส

25/2/2564 14:27:03น. 1664
กิจกรรมโครงการกองบริการการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 001101 การใช้ภาษาไทย / รายวิชา 001103 ทักษะภาษาไทย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ศาสตร์ภาษาไทยเพื่อบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563” สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 63) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยแบบบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางภาษาอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ณัฐพงษ์ พรมวงษ์   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
25/2/2564 14:27:03น. 1664
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม “ศาสตร์ภาษาไทยเพื่อบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2563” สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส

#GEพันธุ์ใหม่
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน