ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin)

25/2/2564 15:57:21น. 1862
ฝึกอบรม การใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin)
        เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้มอบหมายให้บุคลากรศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จำนวน 13 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมตรวจสอบ การลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin) ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ ห้องประชุมมะเขือแจ้ 1 โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส เป็นวิทยากรให้คำแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าว


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
25/2/2564 15:57:21น. 1862
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม (Turnitin)

#Turnitin #การฝึกอบรม #โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม #อบรมออนไลน์ #SDG5 #SDG17 #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน